Sekretesspolicy

Ikraftträdande: 19 december 2019

1000 Svenskar (“oss”, “vi” eller “vår”) driver https://www.1000svenskar.se/ webbplatsen (“tjänsten”).

Denna sida informerar dig om våra policyer för insamling, användning och avslöjande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har kopplat till den informationen. Vår integritetspolicy för 1000 Svenskar skapas med hjälp av Gratis sekretesspolicygenerator . </ p>

Vi använder dina data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna sekretesspolicy, har termer som används i denna sekretesspolicy samma betydelser som i våra villkor, tillgängliga från https://www.1000svenskar.se/

Informationssamling och användning

Vi samlar in flera olika typer av information för olika syften för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

Typer av insamlade data

Personuppgifter

 • sessionskakor. Vi använder Session Cookies för att driva vår tjänst. </ Li>
 • Föredragna kakor. Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina inställningar och inställningar. </ Li>
 • Säkerhetscookies. Vi använder säkerhetscookies för säkerhetsändamål. </ Li>
  </ Li>

  Användning av data

  1000 svenskar använder insamlade data för olika ändamål:

   • Tillhandahålla och underhålla tjänsten
   • För att meddela dig om ändringar i vår tjänst
   • För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
   • Tillhandahålla kundservice och support
   • Att tillhandahålla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra tjänsten
   • För att övervaka användningen av tjänsten
   • För att upptäcka, förhindra och ta itu med tekniska problem

  </ Li>

  Dataöverföring

  Din information, inklusive personlig information, kan överföras till – och underhållas på – datorer belägna utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagar för dataskydd kan skilja sig från de i din jurisdiktion. </ P>

  Om du är belägen utanför Sverige och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför informationen, inklusive personuppgifter, till Sverige och behandlar dem där. </ P>

  Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till överföringen. </ P>

  1000 svenskar kommer att vidta alla åtgärder som är rimligt nödvändiga för att säkerställa att din information behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller land om det inte finns tillräckliga kontroller, inklusive säkerheten av dina uppgifter och annan personlig information. </ P>

Offentliggörande av data

Juridiska krav

1000 Svenskar kan avslöja dina personuppgifter i god tro att sådana åtgärder är nödvändiga för att:

  • Att uppfylla en juridisk skyldighet
  • För att skydda och försvara rättigheter eller egendom till 1000 Svenskar
  • För att förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med tjänsten
  • För att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
  • För att skydda mot lagligt ansvar

</ Ul>

Datasäkerhet

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Samtidigt som vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera deras absoluta säkerhet.

Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa tredjepartsföretag och enskilda personer för att underlätta vår tjänst (“tjänsteleverantörer”), för att tillhandahålla tjänsten för våra räkning, för att utföra tjänsterelaterade tjänster eller för att hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används. </ p>

Dessa tredje parter har tillgång till dina personuppgifter endast för att utföra dessa uppgifter för våra räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du att ledas till den tredje parts webbplats. Vi rekommenderar starkt att du läser sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

Vi kommer att meddela dig via e-post och / eller ett framträdande meddelande om vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar det “effektiva datumet” högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att granska denna sekretesspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss:

  • E-post: info@1000svenskar.se